Školenie je dôležité

Beauty-Med Slovakia s.r.o verí, že školenie v oblasti špičkových technológií je nanajvýš dôležité. Preto naše školenia zahŕňajú teoretické a praktické školenia pre prácu s našimi prístrojmi, klinické školenia, ako aj školenia správneho poskytovania hardvérových postupov. Každé školenie bude ukončené skúškou a certifikát dostanú len úspešní terapeuti, ktorí skúšku zložili.

 

divi discount

Kontakt

Beauty-Med Slovakia s.r.o